Före byggprojektet

Vi vet att om du tar med oss så att vi kan vara delaktiga redan vid projekteringsstadiet finns stora möjligheter att spara tid och kostnader under projektets gång. Det kan exempelvis vara olika leveransalternativ, logistiktjänster eller alternativa produkter och byggmetoder. Det är där vår kunskap och erfarenhet verkligen kommer till sin rätt.

Allt börjar med ett startmöte där vi kan fungera som ett bollplank. Vi kommer att ge dig gällande materialval och metoder som kommer kunna spara tid för dig och ditt projekt. Vid projektstart kommer vi även lägga upp en anpassad leveransplan till ditt projekt.

Läs mer om våra tjänster som vi erbjuder före ditt byggprojekt startar.

Exempel på tjänster före byggprojektet

  • Startmöte
  • Rådgivning
  • Leveransplanering
  • Mängdning
  • Specialbeställningar
  • Beställ här hämta där
  • Rita kök
  • Rita förvaring
  • Beräkningsverktyg
  • Byggteknisk konsultation

Vänligen kontakta din lokala XL-BYGG butik för att se vilka tjänster de erbjuder. Lokala variationer kan förekomma.