Våtrum

De flesta vattenskador tillkommer på grund av ett dåligt utfört tätskikt i våtrummet. Ett tätskikts uppgift är att skydda materialet i golven och väggarna från att uppnå en kritisk fuktkvot. Risken är annars mögelskador, som kan kräva stora ingrepp i konstruktion. Se alltid till att företaget är auktoriserat och att montörerna är behöriga för tät- och ytskikt.