Plåttak

Tidlös design och hållbarhet i samma takprofil.

Drömmer dina kunder om ett tak som passar sekelskiftesvillan, torpet i skogen eller nyfunkishuset som de tänker bygga? Eller behöver du kanske ett hållbart tak till hyresfastigheten du ska renovera? Med Lindabs Båstad får du både tidlös design och hållbarhet i en och samma takprofil. Inspirationen är hämtad från det traditionella bandtäckta taket och för tankarna till gediget hantverk. Profilen finns i både klassiska och moderna takfärger, med eller utan designveck. 

Enkelt att lägga själv 

Ett enkelt klicksystem gör att inga specialverktyg behöver användas. Ingen särskild specialistkompetens krävs och takprofilen går snabbt att lägga. Som byggare kan du alltså både utföra och slutföra arbetet, och slipper ta in ytterligare entreprenörer. Det gör att du får bättre kontroll över hela arbetsprocessen, med byggtider och kostnader för arbetsställningar och du kan ge tydliga offerter. Det kommer spara både tid och pengar.

Båstad takprofil passar de flesta taktyper, lämpar sig speciellt väl när takytorna är fria och rekommenderas ner till 12° taklutning. Även till ett krångligare tak där hänsyn måste tas till takkupor och ränndalar fungerar Båstad bra. Det lättskötta plåttaket är i princip underhållsfritt. Den hårda, glatta ytan gör det svårare för alger och smutspartiklar att fastna. Under monteringen är profilerna täckta med en folie som du drar av när läggningen är klar. Det innebär ett bra skydd under byggtiden, och ett snyggt och rent tak att visa din kund. 

Liksom övriga produkter från Lindab är också Båstad tillverkad i stål. Stål är ett av få material som kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att förlora några av sina egenskaper. Det betyder stora miljövinster i form av lägre koldioxidutsläpp i naturen och mindre energi som går till spillo.