Fönsterskolan

Niklas Hanning, utbildningsansvarig på Svenska Fönster i Edsbyn, delar i det här och nästa nummer med sig av sina kunskaper och erfarenheter av fönster och fönstermontering. Dagligen dyker det upp frågor hos honom – en av de vanligaste är hur man kan undvika kondens. 

Kondens är ett naturfenomen som uppstår då det är varma dagar som avlöses av kalla nätter. Det som händer på kvällen/natten är att den varma uteluften kyls ned, vilket gör att fukten i den varma luften fäller ut och bildar kondens på de kalla ytor som den kommer i kontakt med på sin väg ner mot marken. Detta ser du tydligt på morgontimmarna då ni har kondens på plåttak, bilglas, dagg i gräset osv. Samma sak kan uppstå på fönster och är inget skadligt eftersom det är på utsidan och försvinner när glaset värms upp. Det är den invändiga kondensen man vill undvika.

Placera fönstret långt in mot rumssidan för att undvika all form av kondens

Den störst bidragande orsaken till utvändig kondens på fönstret är bra isolerade fönsterprodukter i kombination med hur fönstret har monterats. Om vi börjar med fönstrets isolerförmåga så är det alltid densamma som fönstertillverkaren utlovar genom angivet U-värde vart det än sitter i väggen. Placering av fönstret långt in mot rumssidan ger ett varmare fönster med minimal risk för utvändig kondens eftersom den varma innerluften får lätt att värma fönstret, vid denna placering får den kalla uteluften det svårt att kyla fönstret eftersom det sitter skyddat en bit in i fasaden. Placeras däremot fönstret långt ut i liv med fasaden ges motsatt effekt eftersom fönstret lättare kyls av den kalla uteluften. De djupa nischer/smygar som bildas mot insida gör det svårt för den varma innerluften att komma i kontakt och värma fönstret, vilket ger ett kallare fönster och ökar risken för utvändig kondens. Oavsett hur de gamla fönstren är placerade, är den bästa placeringen långt in mot rumssidan om man vill undvika all form av kondens. Man bör sträva efter en placering i den varma delen av väggen, dvs innanför den yttre vindpappen/utegipset, för att få ut det mesta av ett fönsterbyte.

Invändig kondens – den vill man undvika

Det är ett fenomen som uppstår då varm, fuktig inneluft kommer i kontakt med en kall yta. Vid placering av fönstret långt ut med djupa nischer/smygar mot insida kan detta förekomma nertill på fönstrets insida eftersom den delen av fönstret kyls mer av den kalla uteluften än värms av den varma inneluften. Det är denna kondens man vill undvika.

Husets ventilation

Ventilationen har i uppgift att transportera ut gammal fuktig luft och släppa in ny torr luft. Vid placering av fönster långt ut är det svårt att cirkulera in varm luft i de nedre hörnen vilket gör fönstret kallt. Dessutom blir gammal och fuktig luft kvar och kan kondensera. Detta är ett vanligt fenomen i sovrum där man använder rullgardiner. Anledningen är att rullgardinen stoppar den inre cirkulationen från att komma i kontakt med fönstret vilket leder till ett kallt fönster. Eftersom de nya fönstren är tätare och isolerar bättre kan man behöva komplettera lufttillförseln i huset. Trots att nya fönster kan förses med inbyggda spaltventiler är det inte alltid tillräckligt i förhållande till det självdrag som många äldre hus bygger sin ventilation på. Det finns olika metoder att öka lufttillförseln, och vilken man väljer behöver anpassas efter den specifika fastigheten.

Gör montaget diffusionstätt

Eftersträva att göra fönstermontaget diffusionstätt för att stoppa den varma fuktiga innerluften från att vandra ut i fönstermontaget där den då kyls ner och kondenserar och resulterar i fuktskador. Idag effektiviseras montagemetoderna genom att vi har målade fönster, nischer/smygar samt invändiga listverk. Förr var allt omålat och då monterades allt på plats i väggen innan en målare kom och avslutade genom att måla ihop alla detaljer med varandra vilket resulterade i ett ganska tätt montage. De nya metoderna innebär att vi får placera tätningen till montaget/drevet mellan fönstrets karm och vägg/regel. Tätning stoppar även luft från utsidan att leta sig in, vilket i sin tur gör att vatten (regn) på utsidan som transporteras med luften inte hittar in i ett första läge.

Välj ett drev med hög klass!

Valet av drev beror på de aktuella förutsättningarna. A och O är att vara mycket noga med att skapa ett lufttätt montage mot insida rum. Det man däremot kan säga är att isoleringsmaterialen har utvecklats, så att göra som man ”alltid har gjort” är kanske inte alltid det bästa. Tänk på att fönstret är mycket bra isolerat, lufttätt, håller väder och vind ute till över 30m/s, justerbart samt att det minimerar risken för köldbryggor, så välj en tätning/isolering som håller samma höga klass som fönstret. 

Välj justerbart skum!

Det finns flera olika typer av skum så var noga med att välja ett som inte påverkar din hälsa samt att det håller lika hög klass som fönstret och var noga med att det ska vara justerbart. Om du använder ett högexpansivt (billigt skum) är risken stor att du får eftersvällning på montaget. Det beror på att det kan ligga aktivt i montaget upp till 1,5 år innan sista expansion. Detta kan i sin tur leda till spruckna glas eller fönster som får funktionsproblem. Vid tester av denna typ av skum har man funnit sprickbildning i skummet efter 3 år. Inte bra! Då är det risk för att lufttätheten försvinner och tråkiga följdfel kan uppstå. 

Del 2

Själva huvudpersonen i ett fönster är glaset. Det ska släppa in dagsljus, ge fri genomsikt och skydda mot väder och vind. Det ska också uppfylla höga krav på bullerskydd, brandskydd och säkerhet. Det finns specialglas, dekorglas, självrengörande glas, och det finns funktionsglas som ger mycket effektiv energistyrning. Det går att få ett enkelglas som rymmer flera olika funktioner, men det är först med flera glas och kombinationsmöjligheter som du får de riktigt bra glaskonstruktionerna med multifunktion.

Personsäkert glas

I bostäder där fönstrets nedre kant ligger närmare golv och mark än 600 mm är personsäkert glas ett lagstadgat krav. Fönster som sitter mer än två meter från mark/golv måste också ha glas som klarar av fall genom glas, ett laminerat glas. För byggnader på offentliga platser är kraven ännu tuffare. Det finns också strikta regler kring utrymning. Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar per bostad, och minst en utrymningsväg per plan. Om du byter ett fönster får läget inte försämras, utan varje ny produkt du sätter in i ett hus måste leva upp till dagens krav, enligt BBRs uppdaterade lag från 2008.

Energiglas

För att få låga isolervärden är det idag vanligt med energiglas som standardfönster. Energibeläggningen består av en metalloxid som reflekterar både värme och kyla, vilket i sin tur ger en högre isoleringsförmåga. Beläggningen ligger alltid på den sida av glaset som inte går att ta på. Då värms nämligen det innersta glaset först upp av värmen i rummet, innan värmen reflekteras tillbaka, vilket gör att det inre glaset blir varmt. Komforten ökar och kallraset från glaset minskar.

2-glas eller 3-glas?

Som med vilket isoleringsmaterial som helst så handlar även fönstrets om att binda upp luft som står stilla. Ju fler lager som används, desto bättre isoleringsförmåga. Det är faktiskt inte svårare än så. Det finns mätningar som visar att glasets isoleringsförmåga ökar upp till 18 mm avstånd mellan glasen, och därefter avtar den igen. Lyssna därför inte på de som påstår att du får samma låga isolervärde med ett tvåglasfönster som ett treglas. 

Ju lägre desto bättre

U-värdet ger dig fönstrets bränsleförbrukning (energiförlusten) och anges i watt per kvm. Ett fönster med 3,0 i U-värde (normalt för ett gammalt kopplat fönster) drar alltså 3  watt/kvm för varje gradskillnad mellan inne- och utetemperatur. Inomhustemperaturen beräknas alltid till +20 grader.

Förhindra läckage av vatten vid fönsterblecket

Ett vanligt ställe för vattenläckage är vid fönsterblecket. Därför är det mycket viktigt att blecken viks täta i de bakre gavlarna. Gavelviket ska vara åt sidan, framåt och inte bakåt, så att du får ett tätt hörn. Du ska också lägga en utefog i spåret på fönstret innan blecket monteras. Skruva aldrig fast blecket med längre avstånd än 200  mm mellan skruvarna.

Konsten att montera fönster

Här nedan ser du de avgörande momenten vid montering. Det är också i dessa moment som de vanligaste reklamationsorsakerna ligger.