EQ Fönster

Du får klimatsmarta fönster som du kan lita på.

Ett av de mest effektiva sätten för att få energisnåla hus är att byta ut fönstren. Nya och högre krav i certifieringar kring kvalitet, funktion och miljö borgar för att både byggare och slutkunder ska veta att de får det bästa. Svenska Fönster är ledande i sin bransch och har varit först med två nya certifieringar under de senaste åren.  

– Miljöengagemanget är centralt i vår organisation, berättar Siv Olars, miljösamordnare hos Svenska Fönster. Det går alldeles utmärkt att tillverka fönster med hög kvalitet som samtidigt uppfyller tuffa krav på miljö, hälsa och funktion.
– Det handlar om att vilja ta ett aktivt ansvar för framtiden och framtida generationer. Vår produktion ska göra så liten påverkan som möjligt. Genom att göra smarta val i vardagen som minimerar miljöpåverkan uppnår vi ständiga förbättringar. Vi vill givetvis också skapa medvetenhet hos våra kunder och samarbetspartners. 

Fönster med IQ och EQ

När den nya energimärkningen EQ Fönster, framtagen av Swedac, lanserades i våras var Svenska Fönster via sina varumärken SP Fönster och Traryd Fönster först i Sverige med att klara kraven för den nya certifieringen. EQ Fönster tar hänsyn till en rad olika faktorer: U-värde och lufttäthet bedöms men också fönstrets g- och LT-värden, det vill säga hur mycket solvärme och dagsljus det släpper igenom. U-värdekraven är avsevärt skärpta och kraven på lufttäthet för produkter med U-värde 1,0 eller lägre är hela tre gånger hårdare än P-märkningen.

Den välkända Svanenmärkningens kriterier uppdateras regelbundet och för fönster har kriterierna blivit betydligt strängare. Inte bara u- och g-värden mäts och bedöms, utan också fönstrets funktion och kvalitet, samt faktorer som återvinningsbarhet och miljöpåverkan i produktionen med mera. Även här blev Svenska Fönster först att klara den skärpta certifieringen. Att kunna rekommendera Svanenmärkta produkter är viktigt eftersom svenska konsumenter vet att det är ett bra miljöval.

För dig som byggare innebär det att du får klimatsmarta fönster som du kan lita på, och en leverantör som svarar upp mot högt ställda krav på kvalitet, funktion och de miljökrav som blir allt viktigare. Inte bara för dig, utan också för dina kunder.