Fasad

Det finns många aspekter att ha hänsyn till när man ska välja fasad, oavsett om du ska bygga ett nytt hus eller renovera din fasad. När det kommer till materialval gällande fasad finns det flertalet varianter, exempelvis sten, cortenplåt, skivmaterial, växtväggar, plåt och aluminium. Det vanligaste är dock att man väljer trä, puts eller tegel som fasadmaterial. Kom ihåg att det i en del områden finns styrande detaljplaner som avgör hur fasaden får se ut.

Som nämnt tidigare är det vanligt att man väljer trä, puts eller tegel till sin fasad. Fördelarna med en träfasad är de stora möjligheterna som tillkommer med materialvalet. Dock kräver det en del skötsel som tvättning och målning. Fasad tegel kommer att ge huset mycket lång livslängd, förutsatt att du vid behov gör nödvändiga reparationer i murbruket. Risken med fasad tegel är frostsprängningar och rostiga infästningar. I övrigt är det mycket underhållsfritt och står emot fukt. En putsad fasad är mer förekommande i södra Sverige och anses av många kunna ge ett pampigt uttryck. En putsad fasad är mer underhålsfritt jämfört med trä, men behöver putsas om cirka var 50:e år. En nackel när det kommer till hus som har en putsad fasad är att vid reparationsbehov måste ofta en större yta putsas om.

Ta gärna en titt på våra artiklar inom fasad eller besök din lokala XL-BYGG butik för rådgivning.