Byggstädning

I ett bygge blir olika delar färdigställda vid olika tidpunkter och vikten av en fungerande byggarbetsplats är essentiell för att klara tidsplanen. En av delarna för att upprätthålla ett effektivt bygge är en fungerande byggstädning. På så sätt blir man av med skräp, så som gipsskivor, spån och andra restprodukter som kommer från bygget. Man kan referera till byggstädning som den pågående städningen som pågår under ett byggprojekt, men det används också för att beskriva städningen som utförs med avsikt att göra bostaden tillgänglig för att en besiktningsman ska kunna inspektera bygget. Det sistnämnda är byggbranschens definition på byggstädning.