Leca block

Leca är ett rent naturmaterial, tillverkade av bränd lera som används till husbyggnad. Med Weber Leca Block kan du bygga energieffektiva och brandsäkra vägglösningar. Leca-produkterna kan även skapa en unik miljö i din trädgård, allt från egendesignad pool till murar.

Okänsliga för fukt och mögel 

Leca Block är tåliga, frostbeständiga, okänsliga för fukt och mögel och kan inte förstöras av skadedjur. Det är dessutom behagligt att bo och leva i ett hus av sten. Varma dagar hålls solens gassande strålar ute medan den vintertid fungerar som värmemagasin. Tack vare stommens goda isolerande egenskaper stänger den också ute trafikbuller och andra störande ljud. 

Lätta lyft – snabb murning 

Runt Webers Leca Block finns ett komplett system för ett rationellt sätt att mura grunder, källarväggar och robusta ytter- och innerväggar. Att mura med Weber Leca Block går snabbare med betydligt mindre belastning på kroppen än traditionell murning. De är kortare och lättare än traditionella murblock. Weber Leca Block i de större bredderna är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga. Själva arbetsmomenten förenklas genom att blocken har not och spont. Detta underlättar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning. Blocken hamnar rätt från början. Speciella hörnblock gör att armeringen hamnar rätt även i hörn och ger ett snyggt avslut. 

Murbruk och hjälpmedel 

Weber Leca Block muras på ett effektivt sätt med ett pumpbart tunnfogsbruk, Flexoheft M2,5, som appliceras med en murarlåda. När murarlådan fyllts med bruk dras den med ett enkelt handgrepp över blockraden. Bruket läggs ut snabbt och i rätt mängd. Murarlådor finns för både breda och smala block.

Åtgångsberäkning Leca Block

Räkna ut materialåtgången av Leca® Produkter för ditt projekt

Fyll i antalet kvadratmeter fasadyta (murverk inklusive fönster), fönsteryta samt antalet löpmeter för vägg och hörn. Ange sedan armeringsfrekvensen och slutligen hur mycket spill du räknar med. När uppgifterna är ifyllda får du en behändig materialspecifikation som du även kan skriva ut. Här hittar du räknaren!