Formgjutna block

Stapla lätta block på varandra, och ändå få en dubbelisolerad yttervägg? Jajamensan. Med nya byggsystemet KUB blir väggbygget rena rama barnleken.

Som att bygga lego

Sundolitt kub är ett komplett byggsystem med formgjutna block som är utvecklat för att ge energieffektivt boende. Systemet bygger på formgjutna block som helt enkelt staplas på varandra. Som att bygga med Lego ungefär.

Blocken kan användas till bärande källarväggar och ytterväggar på småhus upp till två våningar ovan mark.Blocken är gjutna i EPS (en expanderad polystyren) och fungerar både som gjutform och isolering. Systemet innehåller raka block, ändblock och färdiga hörn. Alla vändbara och med praktiska hållare för armeringen. Efter stapling och armering fylls väggen med betong och du får en kraftig konstruktion med dubbelsidig isolering. En konstruktion som klarar dagens – och framtidens – krav på energimål.

Systemet ger två sidor isolering utan genomgående köldbrygga, berättar Emil Syrén, produkt- och marknadschef på Sundolitt som tillverkar KUB-blocken. Huset får mycket låg energiförbrukning och därför passar blocken mycket bra till passivhus.

Största vinsten är tidsvinst

Blocken är lätta att arbetat med och har låg vikt. Du kan med lätthet stapla minst ett våningsplan på en dag. Det sparar in oerhört mycket byggtid jämfört med att bygga med lösvirke eller mursten. Den låga vikten resulterar också i mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem.

Eftersom blocken varken är fukt- eller temperaturkänsliga kan du bygga även under vintersäsong. Systemet passar olika fasadalternativ som puts, träpanel, skivor, plåt eller tegel.

Tre olika väggtyper

  • KUB U17–U19 ger ett U-värde på 0,17 W/m2K och möter dagens högt ställda energikrav.
  • KUB U11 ger ett U-värde på 0,11 W/m2K, och passar till plushus/passivhus och möter även framtidens energikrav.

Båda tillverkas i traditionell EPS. Oavsett vilken du väljer så får din kund ett välisolerat hus.

Riktlinjer materialmängd:

  • Betong: Räkna med 150 liter/kvm för KUB-vägg. Glöm inte att räkna bort betongmängd för den yta som utgörs av fönster- och dörröppningar, samt att lägga till lite för uppstartenav betongpumpen.

Fördelar KUB

  • Tre olika U-värden: 0,11 0,17 0,19.
  • Snabb byggprocess.
  • Lämplig för passivhus.
  • God totalekonomi.