Mät ljus

Arbetsmiljöverkets ljusapp

Med Arbetsmiljöverkets app Ljus kan du bedöma ljuset på olika arbetsplatser. Mät ljuset på kontoret, verkstaden och i djurstallet. Med en enkel knapptryckning får du:

-Ljusbedömare som mäter ljuset och uppskattar luxvärdet. Detta visas med tydlig grafik.

-En bedömning om ljuset är i nivå med rekommenderade värden.

-En kontrastmätare som anger kontrastvärdet mellan valfria ytor i bilden. Du ser om bländningsrisken är hög.

-Information om ljus och belysning och direktlänk till Arbetsmiljöverket.

Dålig belysning som svag ljusstyrka eller bländning påverkar din trivsel och arbetsförmåga. Det kan leda till att du arbetar i felaktiga arbetsställningar och påverka ditt humör samt göra dig trött och irriterad.