Om XL-BYGG

XL-BYGG (fd Byggtrygg AB) etablerades hösten 1980. Bolaget är ett servicebolag för cirka 60 enskilda byggfackhandlare som alla är delägare i XL-BYGG. Delägarföretagen är verksamma över hela landet, från Ystad till Kiruna, med tillsammans ca 80 försäljningsställen.

XL-BYGGs uppgifter är bland annat att som företrädare för delägarföretagen samordna marknadsföringen för hela kedjan samt initiera och utveckla XL-BYGGs gemensamma marknadsföring tillsammans med delägarföretagen och leverantörerna. XL-BYGG arbetar också med inköp, affärsstöd, utveckling, träfrågor och utbildning.

Ledning/Styrelse

 • XL-BYGG ingår i koncernen Mestergruppen Sverige AB
 • Verksamheten leds av Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG
 • XL-BYGG-kedjan representeras i styrelsen för Mestergruppen Sverige AB av två ordinarie ledamöter och två suppleanter

XL-BYGG affärsidé

XL-BYGG ska som företrädare för delägarna genom utveckling och samordning av frågor med gemensam inriktning, medverka till att stärka dessa affärsverksamheter inom byggfackhandel.

Det skapas bland annat genom:

 • Kollektivt erfarenhetsutbyte.
 • Konkurrenskraftiga avtal.
 • Aktiv utveckling inom och av delägarnas verksamhet.
 • Hög omvärldsinformation.
 • Kostnadseffektiv verksamhet.
 • Seriösa och långsiktiga leverantörs- och kundrelationer.
 • Tillämpning av IT-teknik.

XL-BYGG ska utgöra en rikstäckande grupp välsorterade, kompetenta, enskilda företag inom byggfackhandeln med hög servicegrad.

Delägarskap i XL-BYGG ger

 • Förmånliga inköpsavtal.
 • Samverkan i inköp på skandinavisk bas genom det delägda inköpsbolaget XL-BYGG Nordic.
 • Gemensam marknadsföring med utrymme för egen företagsprofilering.
 • Gemensamt miljö- och kvalitetsarbete.
 • Tillgång till kedjans IT-struktur med affärsstöd som gemensamt extranät, affärssystem och EDI-rutiner för order och fakturering.
 • Utbildning.
 • Affärsutveckling.
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor.

Vår historia

Vi som kedja har över 100 år som erfarenhet, vilket vi självklart är mäkta stolta över. En gemensam nämnare är alla våra butikers vilja att göra våra kunder, dig, bättre. Att vara en självklar del av ditt byggprojekt. 

Som sagt så kanske det inte alltid började med en brädgård och försäljning av byggmaterial. För vissa började resan med två hästar och införandet av hästpension i Sverige och för vissa började allt med en väderkvarn. Följ med på en tidsresa tillbaka i tiden! 

XL-BYGG A-trä – 1896

”Tösen och Munter får inte säljas!” Tösen och Munter var hästarna som hela Landskrona kände till då de dagligdags lunkade runt på gatorna i staden under ledning av kusken Olof Friberg. Under mitten av 1900-talet var Tösen och Munters framtid osäker. ”Hur skall jag göra med de två hästarna”, frågade sig dåvarande ägaren Anders Svensson när han var i begrepp att sälja sitt trävaruföretag.

XL-BYGG Norrby Trä – 1898

År 1898 grundades Norrby Trä och Byggvaror under namnet Norrby Snickerifabrik. Och som det låter bestod verksamheten mestadels av snickeriarbeten. Och på brädgården i Borås fanns inte bara byggmaterialsäljare, kontorschefen var nämligen en av Borås bästa bowlingspelare.

XL-BYGG Hans Anders – 1850

Det hela började med ett uppförande av en väderkvarn för mer än 150 år sedan. När väderkvarnen väl stod där i sin fulla prakt blev mycket byggmaterialet över. Efter att ha sålt vidare mycket av materialet till andra i bygden föddes således affärsidén. Utöver byggmaterial så var även spannmål en viktig produkt i sortimentet.

XL-BYGG Jämjö Trä – 1905

Det började med takpannor och fortsatte 1907 med sågning av timmer. Vid det tillfället har bolaget sju anställda varav bland annat en sågmästare, en hjälpsågare och en kantsågare. Senare samma år arbetas det med både sågning, hyvleri och spånhyvling. Det fortsatte seda 1917 med en ny modern snickerifabrik och en 100 hästkrafter stark ångmaskin. 

XL-BYGG Skene Järn – 1931

Det började på några få kvadratmeter med 31 kronor i första dagskassan. Idag finns det yta för mer än 44 000 artiklar.

Utan dig är vi ingenting

Att ett företag uppnår en ålder av 100 år är inte helt vanligt. Och att du, vår kund, är det starkaste skälet till att många av våra butiker faktiskt uppnått det är vi helt övertygade om. Utan dig är vi ingenting. Att genom åren få vara med dig hela vägen, i alla delar av byggprocessen. Till det vill vi säga…