Retur & reklamation

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela XL-BYGG om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta XL-BYGG för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. XL-BYGG betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka.

För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta XL-BYGG innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till k. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:

Kontakta alltid kundservice för information om var din eventuella retur ska skickas. Använd den medskickade följesedeln och notera orsak till retur när du returnerar produkten. Du kan enkelt få en ny retursedel från kundservice om du skulle behöva. Din retur ska skickas till följande adress:


Mestergruppen Logistik AB (retur)
Kapplöpningsgatan 6
25230 HELSINGBORG

Kontakta kundservice på telefonnummer 0771-220011 eller via kundservice@xlbygg.se om du har tappat bort din retursedel.

Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och XL-BYGG rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. XL-BYGG kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.

Returer av dörrar

För dörrar gäller en returfrakt på 1 500:-. Kontakta kundservice på telefonnummer 0771-22 00 11 eller via kundservice@xlbygg.se så hjälper de dig vidare.

Returer av virke

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda byte eller återtag av virke, lister, furugolv och panel. Detta pga. materialets fuktkänslighet och påverkan vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring.

Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.XL-BYGG.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 0771-220011 eller via kundservice@xlbygg.se så att XL-BYGG kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör XL-BYGG en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till XL-BYGG. Vid en godkänd reklamation kommer XL-BYGG skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av XL-BYGG. XL-BYGG har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att XL-BYGG har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer XL-BYGG att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver XL-BYGG, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.