Frakt och leverans

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Mestergruppen Logistik AB, organisationsnummer 556939-9826, som är XL-BYGG ABs dotterbolag och gemensamma logistikbolag, (nedan ”XL-BYGG”) i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. XL-BYGG svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till XL-BYGG. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

XL-BYGG levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post, till utlämningsställe (XL-BYGG-butik eller Schenker-ombud) och hemleverans med Schenker.

  • Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.
  • Paket – Produkterna skickas till närmaste utlämningsställe, antingen till XL-BYGG-butik eller till Schenker-ombud beroende på vad Konsumenten valt vid beställningstillfället. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms (ifall mobilnummer angivits vid beställning) eller e-post med information om sändnings-ID till det/den mobiltelefonnummer/e-post som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt avisering.
  • Hemleverans – För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med Schenker. Hemleverans med Schenker sker, efter avisering, dagtid mellan 07.00-17.00. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att någon är tillgänglig på angiven adress och överenskommen tid för mottagande av godset. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.
  • Leverans av tyngre byggmaterial – För leveranser av tyngre byggmaterial (varuslag som exempelvis virke. skivmaterial, gips etc) sker leverans från din lokala XL-BYGG-butik. I dagsläget finns inte möjlighet för leverans från alla butiker och till alla adresser i Sverige. Vid ordertillfället får du svar om just din adress finns tillgänglig för hemleverans.
  • Leverans av varor direkt från leverantör – Leveranstiden för XL-BYGG beställningssortiment varierar beroende på produkt och leverantör. Den förväntade leveranstiden framkommer på respektive produkt. Om den förväntade leveranstiden blir ändrad meddelar XL-BYGG kundservice kunden. Om du ej godkänner den nya leveranstiden har du som kund rätt att häva köpet.

Paket – Leverans till XL-BYGG-butik

Konsumenten kan välja att få Produkterna levererade till valfri XL-BYGG-butik som är utlämningsställe och får då leveransen fraktfritt. När Konsumenten får en avisering från XL-BYGG-butiken om att paketet finns att hämta ut tar Konsumenten med sig den Pin-kod som skickats i ett sms och legitimation. I aviseringen framgår det till vilken XL-BYGG-butik paketet har levererats. Paketet ligger kvar i XL-BYGG-butiken i 14 dagar, sen skickas det tillbaka till XL-BYGGs logistikcenter.

Paket – Leverans till utlämningsställe (Schenker-ombud)

Konsumentens paket levereras i första hand till det närmaste Schenkerombudet. Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket som hemleverans. Vänligen kontakta kundservice på 0771-220011 eller via kundservice@xlbygg.se för mer information.

När Konsumenten får en avisering från Schenker om att paketet finns att hämta ut hos ett ombud tar Konsumenten med sig sändningsnumret och legitimation. I aviseringen framgår det till vilket ombud paketet har levererats. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar, sedan skickas det tillbaka till XL-BYGG. XL-BYGG förbehåller sig rätten att ändra order som vid packning är för stora för att levereras till ombud. Denna order kommer då levereras hem till registrerad leveransadress.

Hemleverans – Paket som ej motsvarar storlek för ombud

Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket hem till konsumenten.

Hemleverans – Från utvalda lokala XL-BYGG-butiker (tyngre byggmaterial)

En del sortiment kommer levereras från utvalda XL-BYGG-butiker. För tillfället kan dessa leveranser inte ske på alla adresser i Sverige men vi jobbar på att lägga till adresser kontinuerligt. För att se ifall du kan få leverans av tyngre byggmaterial framgår vid ordertillfället. I dessa fall kommer du få en avisering direkt från butik om leveranstidpunkt.

Fraktkostnad

Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad. Din fraktkostnad för leverans till ombud eller hemleverans visas i varukorgen och på din orderbekräftelse.

Skrymmande frakt kan t ex vara när behov uppstår att leverera med kranbil. I det fallet kontaktas Konsumenten och XL-BYGG förbehåller sig rätten att i efterhand debitera för extra fraktkostnad. Konsumenten har i det fallet rätt att häva köpet.

*Fönster levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr. Uterum, entrétak, tillbehör till kompletta tak, kompletta tak och vikpartier levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr.

*Frakt av virke och tyngre byggmaterial (sortiment framgår på produktsidor) levereras direkt från en XL-BYGG-butik (gäller ej alla butiker eller alla adresser) till en fraktkostnad 795 kr. Se övriga villkor för vad som gäller för dessa frakter.

*På en del adresser kan frakt på virke och tyngre byggmaterial inte erbjudas från XL-BYGG-butik. Dessa artiklar kan enbart hämtas i butik (På produktsidorna framgår det ifall du kan få en leverans och vilka artiklar som finna i sortimentet i butik). För möjligheten att lösa en eventuell frakt hem till dig iaf, vänligen kontakta din lokala XL-BYGG-butik.

Ej mottagen order och Outlösta paket

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till XL-BYGGs administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till XL-BYGG. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att XL-BYGG har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta XL-BYGGs kundservice på 0771-220011 eller via kundservice@xlbygg.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Lägg din order senast måndagen 17/12 för att få din leverans innan julafton. Detta gäller endast lagerförda varor med en förväntad leveranstid på 4 dagar.

Leveranstid för fönster är normalt 3-5 arbetsdagar vid lagerförd vara. Vid tillverkningsvara är leveranstiden normalt 4-8 veckor.

Leveranstid för material levererat från utvalda XL-BYGG-butiker – 2-5 arbetsdagar Efter att order är lagd aviseras kunden inom 48th (vardagar) gällande leveransbesked som anger när varorna beräknas levereras till kund. Du som kund kommer att bli aviserad av XL-BYGG-butiken innan leverans och du får då närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges. För leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar XL-BYGGs kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som XL-BYGG åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda XL-BYGG skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar XL-BYGG tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

XL-BYGG rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Transportskada

XL-BYGG ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till XL-BYGGs kundservice på 0771-220011 eller via kundservice@xlbygg.se. XL-BYGGs kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till XL-BYGG snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från XL-BYGG.