Digitala utbildningar H21

Vårt löfte till dig som proffskund är att bidra till att förenkla och berika din vardag. T ex genom att kunna erbjuda dig utbildningar som ger dig ny kunskap och nödvändiga förutsättningar inom olika områden för att kunna bedriva din verksamhet.

STÄLLNING - Digital utbildning

Vi går igenom arbetsmiljölagen, föreskrifter, beräkningar, var det är säkert att göra infästningar och draghållfasthet i olika material.

Halvdag inkl kunskapsprov.

BAS P/U - Digital utbildning

Vi ger de nödvändiga kunskaperna och behandlar bland annat lagar
och ansvar, riskanalys och de nya sanktionsavgifterna.

Efter kursen vet du hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och hur de kan förhindras. Du kan göra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner. BAS-P och BAS-U är två olika roller och har olika uppgifter men de har samma föreskrifter att arbeta efter.

Du får de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. Kursen är särskilt anpassad till småhusentreprenader.

Heldag inkl kunskapsprov.

Alla utbildningar är certifierade och godkända. De genomförs av företaget ADJURE AB och utbildare Chris Nilsson. Chris är certifierad utbildare med lång erfarenhet från branschen, både teoretiskt som praktiskt. Chris har även arbetat som utbildare på Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) i Malmö. 

Utbildare :
Chris Nilsson

Anmälningsformulär

Sista anmälningsdagen är 22/11 respektive 23/11.